dospely

Praktický lekár pre dospelých

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Ambulancia pre dospelých poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

fblr

Ambulancia FBLR

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Ambulancia FBLR zabezpečuje odbornú zdravotnícku starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.

senior

Geriatrická ambulancia

Ambulancia geriatrického lekára

Geriatrická ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

 

physiotherapy

Rehabilitačné pracovisko

Rehabilitačné liečebné pracovisko

Rehabilitačné pracovisko zabezpečuje starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.