DPC s.r.o. vzniklo v roku 1994 ako jedno z prvých neštátnych zariadení­ na Slovensku. Skratka DPC znamená – Diagnosticko-preventí­vne centrum. Je zamerané na poskytovanie rôznych druhov zdravotní­ckych a ambulantných služieb.

Poskytuje zdravotní­cke služby pre klientov nasledovných poisťovní­:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
 • Union Zdravotná poisťovňa

Ambulancie:

 • Ambulancia praktického lekára pre dospelých
 • Geriatrická ambulancia
 • Ambulancia FBLR
 • Rehabilitačné pracovisko

Spolupracujúce ambulancie:

 • Ambulancia internistu
 • Ambulancia stomatológa
 • Ambulancia urológa/sexuológa
 • Ambulancia logopéda

Kladieme dôraz
na OSOBNý
Prí­stup ku každému
pacientovi

We Take Personal
Approach To
every patient

„We care“ are not just words.