460672962_1280x720

Ambulancia praktického lekára

Ambulancia pre dospelých poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

Lekárske odborné vyšetrenia.
Preventívne prehliadky.
Ordinačné hodiny: 07:00 – 13:00
Obedná prestávka: 13:00 – 13:30
Ordinačné hodiny: 13:30 – 15:00
460672962_1280x720

Geriatrická ambulancia

Geriatrická ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

Lekárske odborné vyšetrnia.
Preventívne prehliadky.
Ordinačné hodiny: 07:00 – 13:00
Obedná prestávka: 13:00 – 13:30
Ordinačné hodiny: 13:30 – 15:00
doctor-patient

Ambulancia FBLR

Ambulancia FBLR zabezpečuje odbornú zdravotnícku starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.

Odborná zdravotnícka starostlivosť.
Ordinačné hodiny: 07:30 – 13:30
Obedná prestávka: 13:30 – 14:00
Ordinačné hodiny: 14:00 – 15:00
doctor-patient

Rehabilitačné pracovisko

Rehabilitačné pracovisko zabezpečuje starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.

Elektroterapia.
Magnetoterapia.
Liečebná tel. výchova.
Liečba teplom.
Masáže, trakcie.

Relaxačné platené služby:

Masáže.
Kondičné individuálne cvičenia.
Jógové skupinové cvičenia.
Ordinačné hodiny: 07:30 – 12:00
Obedná prestávka: 12:00 – 12:30
Ordinačné hodiny: 12:30 – 15:30
460672962_1280x720

Ambulancia praktického lekára

Ambulancia pre dospelých poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

Lekárske odborné vyšetrenia.
Preventívne prehliadky.
460672962_1280x720

Geriatrická ambulancia

Geriatrická ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, a medikamentóznu liečbu.

Lekárske odborné vyšetrnia.
Preventívne prehliadky.
doctor-patient

Ambulancia FBLR

Ambulancia FBLR zabezpečuje odbornú zdravotnícku starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.

Odborná zdravotnícka starostlivosť.
doctor-patient

Rehabilitačné pracovisko

Rehabilitačné pracovisko zabezpečuje starostlivosť pre dospelých pacientov a adolescentov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami, pacientov ss poúrazovými stavmi, po operáciách pohybového aparátu, a po implantácii endoprotéz.

Rehabilitácia pacientov.